اتیل سلولز (grade N50, N20)

product
Product Name: اتیل سلولز (grade N50, N20)
CAS NO.: 9004-57-3
Synonyms: Cellulose
ethyl ether
ethylated cellulose
ethylcellulose
E462
Formula: variable
Molecular Weight: variable
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

اتیل سلولز (به انگلیسی: Ethyl cellulose) با فرمول شیمیایی variable یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن متغیر می‌باشد.