سسامول

product
Product Name: سسامول
CAS NO.: 533-31-3
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)phenol
5-Benzodioxolol
3,4-Methylenedioxyphenol
1,3-Benzodioxol-5-ol
Formula: C7H6O3
Molecular Weight: 138.12 g/mol
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

سسامول یک ترکیب آلی طبیعی که در دانه های سسام و روغن سسام یافت می شود. جامدی کریستالی سفید رنگی است که مشتقی از فنول محسوب می شود. این ماده بسیار نامحلول در آب بوده اما قابل استخراج با اکثر روغن ها می باشد. این ماده را می توان از طریق سنتز آلی از هلیوتروپین ساخت.

سسامول بعنوان یک آنتی اکسیدان محسوب می شود که برای پیشگیری از خرابی و فاسد شدن روغن ها استفاده می شود.

این ماده احتمالا با عمل کردن بعنوان یک عامل ضد قارچ از خرابی و فاسد شدن روغن ها جلوگیری می کند.

 

روغن سسامول در پزشکی آیورودا (طب سنتی هندی) در سنتز پاروکستین مورد استفاده قرار می گیرد.