دی-کایرو-اینوزیتول

product
Product Name: دی-کایرو-اینوزیتول
CAS NO.: 643-12-9
Synonyms: 1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
D-(+)-chiro-Inositol
Formula: C6H12O6
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

مکمل های حاوی اینوزیتول در سندرم_تخمدان_پلی_کیستیک (PCOS)

زنان نابارور برای آزمودن درمان‌های کمکی مختلف جهت بچه‌دار شدن بسیار با انگیزه هستند، و استنباط شایع این است که مکمل‌های غذایی مانند میو-اینوزیتول (myo-inositol; MI) و دی-کایرو-اینوزیتول (D-chiro-insoitol; DCI) فقط با منفعت و نه با ضرر ارتباط دارند. در حال حاضر بسیاری از کلینیک‌های باروری MI را به عنوان پیش‌درمانی برای لقاح آزمایشگاهی (IVF) یا برای القای تخمک‌گذاری در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) تجویز می‌کنند؛ اگرچه هیچ شواهدی با کیفیت بالا برای تائید این عمل در دسترس نیست. این مرور شواهد را برای اثربخشی اینوزیتول در زنان نابارور با تشخیص PCOS ارزیابی کرده است.

این سندرم با اختلالات هورمونی (هیپرآندروژنی) و متابولیک (مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی)، نارسایی تخمدان، بی نظمی قاعدگی همراه است.

در بیماران PCOS كه چاقتر هستند، افزایش انسولین جبرانی در پاسخ به مقاومت به انسولین، بیشتر است.

در دودهه اخیر، ایزومرهای مایو-اینوزیتول و دی کایرو-اینوزیتول درکنترل شرایط پاتولوژیک این بیماران موثر شناخته شده است.

مکمل های حاوی این دو ایزومر، بر رشد و بلوغ اووسیت فولیکولر موثر بوده اند و همچنین در لقاح مصنوعی شانس باروری را افزایش می دهند.

اینوفولیک مکملی است که با دوزِ دو ساشه در روز، محتوای ۴۰۰ میلی گرم فولیک اسید و ۴ گرم کایرو-اینوزیتول جهت این بیماران فراهم می سازد.