سولفات جیوه(II)

product
Product Name: سولفات جیوه(II)
CAS NO.: 7783-35-9
Synonyms: Mercuric sulfate
Mercurypersulfate
Mercury Bisulfate
Formula: HgSO4
Molecular Weight: 296.65 g/mol
Reference Price: تماس بگیرید
توضیحات

سولفات جیوه(II)

سولفات جیوه(II)  با فرمول شیمیایی HgSO۴ یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن g/mol 296.65 می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، دستگاه بلوری مونوکلینیک سفید است. سولفات جیوه(I) (به انگلیسی: Mercury(I) sulfate) با فرمول شیمیایی Hg۲SO۴ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۴۹۷٫۲۴ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای زرد مایل به سفید است.